Over natuur en bewustzijn

Wat is bewustzijn?

Sinds kort is “Over natuur en bewustzijn” de nieuwe ondertitel van mijn website. NatuurbeLEEFing begon ooit als mijn site voor coachingsactiviteiten en transformeerde daarna in een blog over de natuur. En dan met name over mijn activiteiten als vogelaar.

Nu is het tijd voor de volgende stap. De natuur blijft als vanouds een belangrijk onderwerp in mijn blog want die liefde is er nu eenmaal. Bovendien ben ik nog steeds actief met diverse telprojecten waar veel leuke dingen over te vertellen zijn,
Maar er is ook al heel lang een andere belangrijke interesse van me die nu de ruimte verdient te krijgen. Ik heb dat bewustzijn genoemd. Wat hebben de natuur en bewustzijn met elkaar te maken vraag je je misschien af?

Bewustzijn is een ruim begrip in dit verband. Tenminste, zo zie ik het. Het begrip bewustzijn kan ik op een aantal manieren beschrijven.

Ten eerste gaat het over bewust Zijn. Met aandacht dus voor wat je doet, denkt en voelt. Hoe je adem haalt. Leven in het Nu.
Komt dit je enigzins bekend voor? Inderdaad, dit begrip van bewustzijn kom je ook in de populaire levensmethodiek mindfullness tegen.

Ten tweede is Bewustzijn het spirituele begrip waarin bewustzijn naar de Ene, het Al, God, de oerkracht en die vele andere benamingen naar verwijzen. Dat wat aanbeden wordt zeg maar. In dit verband kan bewustzijn ook de spirituele groei betekenen van ons huidige bewustzijnsniveau in de 3d dimensie naar de hogere dimensies zoals 5d. Dat is misschien even een sprong en ik kan me voorstellen dat dit erg snel gaat. Om het even kort te beschrijven stel je maar eens voor dat het bewustzijn van de mens waar we nu zijn door evolueert naar het niveau van de Ene, het Al of God. bewustzijn is dan terug in zijn oorsprong: Bewustzijn. Tenslotte zijn we allemaal een deel van het Geheel en hoe beter je je daar van bewust bent des verder groei door in bewustzijn. Het thema van de overgang van de 3d realiteit naar een 5d realiteit kom je nu veelvuldig tegen in spirituele kringen en media.

Als laatste gaat bewustzijn ook over het vergroten van je blikveld. Het kijken door de sluiers heen. De open mind. De helikopterview of waarnemer. Dus het in ogenschouw nemen van alles wat er is, zonder je te beperken door angsten, overtuigingen, oordelen en conditioneringen.

Uiteindelijk zijn al deze vormen van bewustzijn aan elkaar verbonden. Het zijn uitdrukkingen van hetzelfde. Ik vind het echter prettig ze op deze manier te omschrijven zodat je kunt begrijpen waarom ik over bepaalde onderwerpen schrijf.
Ik zal van alle drie de vormen van bewustzijn een kort voorbeeld aanhalen.

bewust Zijn

Met aandacht voor wat je doet, denkt, voelt en waarneemt. In onze maatschappij met een overdaad aan prikkels en de nadruk op het denken en doen vliegen we door het leven. De hectiek van het bestaan heeft ons volledig in zijn greep. Wat is er gebeurd met ons vermogen tot voelen of intuïtie? Het vermogen om in contact te zijn met de natuur en Jezelf? Onze manier van leven heeft zelfs het gebruik van onze zintuigen beperkt. Met name dat wat we wel eens ons zesde zintuig noemen.

Een voorbeeld.: doordat we de hele dag druk zijn op onze schermpjes hebben we het vermogen verloren om waar te nemen. Te kijken en werkelijk te zien wat er is. Om met aandacht in je op te nemen wat er om je heen gebeurt.
Neem nu het gebruik van je ogen. Ik ben toch niet blind hoor ik je al denken. Of: ik heb geen bril nodig hoor! Dat bedoel ik dus niet.
Als vogelaar speur ik de lucht altijd af, dat is nu eenmaal een afwijking van me. En als ik naar boven kijkt in de blauwe lucht, zie ik vaak in eerste instantie niets. Pas als ik mijn ogen focus op de diepte, kan ik die roofvogel op hoogte en ver weg zien rondcirkelen. Het is maar zelden dat andere mensen die vogel dan ook zien. Met wat oefening kun je het vermogen in de diepte te zien gewoon weer leren. Het vermogen tot waarnemen met je ogen is afgenomen omdat je ze niet meer gebruikt. Met enige oefening zie je die roofvogel echt wel hoor en ben je in staat veel meer van de wereld om je heen te ontdekken!

Op de Edese Heide vlogen deze voorjaars mestkevers rond met opvallend paars in de vleugels. Van zo dichtbij zie hoe mooi die paarse randjes op zijn schild en pootjes zijn. Maar dan moet je wel even de moeite te nemen ze te bekijken van dichtbij.

De wereld om ons heen en dan bedoel ik met name de natuur zijn we ons niet meer gewaar. We fietsen, sporten en wandelen graag, maar zijn vooral bezig met de prestatie of de conversatie. Wie ziet nog die fraaie bloemen, hoort de vogels zingen, voelt de wind op je huid of ruikt de bloesem in de bomen? Weinigen helaas. Toch is dit een wezenlijk onderdeel van ons Zijn. Het is de wereld waar we onderdeel van uitmaken, onlosmakelijk mee verbonden zijn.

Vertragen. vertragen, vertragen. Sta stil en luister. Sta stil en voel. Sta stil en ruik. Sta stil en kijk………natuurbeLEEFing……….

De Ene, God en die vele anderen

Bewustzijn met een hoofdletter. Er zijn veel namen gegeven aan datgene wat uiteindelijk hetzelfde beschrijft. De oorsprong en het begin van alles. Dat wat alles heeft geschapen zo je wilt. Of je dat nu als een energie duidt of er een persoonlijkheid van maakt, doet niet ter zake. Voor iedereen resoneert dat op een andere manier. Het is het concept dat je gebruikt om de verbinding te maken met de Ene, God of een van die vele andere namen. Spiritualiteit en religie liggen wat dat betreft in elkaars verlengde. Religie bedient zich alleen meer van een organisatie, een identiteit en van rituelen.

Wat ik zelf een heel mooi begrip van Bewustzijn in combinatie met de natuur vind, is de heilige geometrie. Hierin kan je zien hoe het Bewustzijn zich uitdrukt in het leven en de kosmos. Bewustzijn en de natuur zijn één. Een bijzonder boeiend, maar ook complex onderwerp. Dat komt met name door het wiskundige element. Om je er enig zins mee bekend te maken, volgt hier een kleine inleiding.

Bron: De geometrie van de Schepping, D. Melchizedek

De bovenstaande illustratie geeft kort de eerste stappen weer van hoe het Bewustzijn (hier de Geest) zich uitdrukt.

Stel je eerst voor dat er niets is behalve het Bewustzijn (hier de Geest) zelf. Er is nog geen schepping: geen materie, geen tijd, geen ruimte. Dan ontstaan de volgende stappen (feitelijk in 3d):

  • Fig 1: de Geest begint bewustzijn om zich heen te projecteren, telkens op gelijke afstand waardoor een cirkel ontstaat. Het oppervlak van de cirkel is de creatie. Binnen en buiten de cirkel is er niets.
  • Fig 2: Dan verplaatst de Geest zich naar het oppervlak van de cirkel op een specifiek punt doet vervolgens hetzelfde als in Fig 1. Het ontstane figuur wordt de vesica piscis genoemd. Het is het ontstaan van het licht.
  • Fig 3: Het proces herhaalt zich nog tweemaal
  • Fig 4: Uiteindelijk ontstaat deze bloem die het levenszaad wordt genoemd. Dit patroon kan nog verder worden uitgewerkt waardoor de levensbloem ontstaat, een symbool dat je al in de Oudheid, bijvoorbeeld bij de Egyptenaren, kunt terugvinden. Dit is het scheppingsproces zoals beschreven in vele oude geschriften zoals het boek Genesis.
Gewone oeverlibel. De phi-ratio is terug te vinden in het ontwerp van dit insect.

Vanuit de levensbloem zijn vijf geometrische basisvormen te ontdekken die in combinatie met getallen zoals de phi ratio, de Gulden Snede en de Fibonacci reeks aan de basis staan van alle patronen in de kosmos, het leven en de muziek. Het menselijk lichaam is volgens deze principes opgebouwd, maar ook een bloem of een boom. Dus samengevat: de hele schepping is vanuit deze principes te herleiden en begint met de bovenstaande illustratie. Nieuwsgierig geworden?

De open mind

Het afgelopen jaar is ons leven beheerst door de Corona-crisis. De volgende crisis ligt al op de loer. Sterker nog, die is er al tientallen jaren: de klimaatcrisis.
CO2 is de aanjager van dit alles en daar wordt nu meer en meer op ingezet. CO2 veroorzaakt de opwarming van de aarde. Om dit te voorkomen worden allerhande oplossingen aangedragen die een transitie mogelijk maken: fossiele brandstoffen vaarwel zeggen en als alternatief wind, zon en andere energievormen gaan toepassen, Een andere oplossing is de uitstoot van CO2 beperken door emissierechten uit te geven aan de industrie. Deze emissierechten kunnen worden verhandeld door bedrijven onderling. Dit zou de industrie moeten stimuleren tot een versnelde afbouw van de uitstoot. Zou. De lage prijs van de emissierechten heeft de afgelopen jaren niet tot een stimulans geleid. De transitie naar nieuwe energievormen gaat met horten en stoten. De ideale oplossing is er eigenlijk niet.

Het bovenstaande verhaal is wat je in de krant en de reguliere media zult aantreffen. Dit is wat we kennen. Is dit dan ook alles wat er over het onderwerp klimaatcrisis te vertellen is?Wijzen alle neuzen van bijvoorbeeld de wetenschap dezelfde kant op?
Nee, zeker niet. Wetenschappers zijn het echt niet allemaal eens over de oorzaken van de opwarming van de aarde. Die kant van het verhaal wordt helaas minder belicht. Onderstaande video schetst een ander beeld.

De video geeft een heel andere invalshoek te zien die op zijn minst interessant is. Het klimaat is een dynamisch systeem en onze waarnemingen beperkingen zich tot een relatief kort tijdvak in de geschiedenis.
De aarde heeft meerdere langdurige cycli zoals de video laat zien en de invloed daarvan kennen we nog niet goed genoeg. Het aandeel van alleen CO2 in het verhaal van de opwarming van de aarde zou dus wel eens heel anders kunnen zijn.

Zou een andere reden voor klimaatverandering dan ook de maatregelen ter voorkoming er van ter discussie stellen? Voor wat betreft het aandeel van de mens in de klimaatcrisis maakt dat naar mijn mening niet uit. Vervuiling en uitstoot op welke manier dan ook zijn nooit goed voor ons en de aarde en daar moeten we zo snel mogelijk afscheid van nemen. Bovendien beperkt zich de discussie nu vaak tot alleen het klimaat maar dat is maar één onderdeel van de problematiek. Denk ook maar aan: bomenkap, plastics in de natuur, verlies aan biodiversiteit en overbevissing. Eigenlijk de overmatige exploitatie van de planeet.

Mocht de opwarming van de aarde een andere oorzaak of misschien meerdere oorzaken hebben, dan heeft dat wel invloed op de keuze van onze maatregelen. Die keuzes hebben een enorme impact op ons sociale leven, de structuur van onze maatschappij, het landschap en onze economie. Erg belangrijk dus om die keuzes goed te kunnen maken.

Door een open mind te houden voor alle informatie groeit je bewustzijn. Dat maakt de beleving en ervaring van onderwerpen en situaties heel anders en kan daarmee veel invloed hebben op de opvattingen en emoties die je er bij ervaart.
Neem bijvoorbeeld de emotie angst. Angst is heel krachtig en we zijn er erg vatbaar voor. Geen emotie lijkt ons zo makkelijk in de greep te krijgen als angst. Angst verlamd en is een slechte raadgever, dat weten we allemaal.
Een groeiend bewustzijn kan er voor zorgen dat angst je niet of veel minder makkelijk in zijn greep krijgt. Het zorgt voor relativeren en rust. Dat is wat ik belangrijk vind.

Ik zal je in toekomstige artikelen meer onderwerpen laten zien die vanuit andere invalshoeken dan je gewend bent, kunnen worden bekeken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.